Üçqat və orta qatı filtr funksiyasını yerinə yetirən toxunmamış parçadan ibarət tibbi maskalar.