Müəssisədə yerli xammaldan Ne 12 (Nm 20)-dən Ne 50 (Nm 85)-dək olan diapazonda iplik istehsal edilir, həmçinin cütlənir.