Müştərilər

Sertifikatlar

7

fabrik

1150

İŞÇİ

8

ÖLKƏYƏ İXRACAT

30

HEKTAR İSTEHSAL SAHƏSİ